Samen op zoek naar de oplossing

Ben je gedwonhgen naar een andere functie uit te kijken?
Vind je zelf geen uitdaging meer in je baan?
Vind je het lastig om “nee” te zeggen?